OCHRONA SANITARNA

Ochrona sanitarna – Zintegrowany System Zabezpieczeń

W naszej pracy posługujemy się zintegrowanym systemem zabezpieczenia przed szkodnikami (IPM). System ten zakłada maksymalne ograniczenie populacji szkodników, za pomocą różnych działań, przy możliwie minimalnym zużyciu zoocydów, czyli związków trujących. Bardzo ważnym aspektem jest niedopuszczenie do zagnieżdżenia się szkodników, poprzez dbanie o higienę i porządek, odpowiednie planowanie procesów produkcyjnych, przestrzeganie zasad sanitarnych oraz systemy zabezpieczeń przed szkodnikami. Naszym zadaniem jest właśnie stworzenie systemu zabezpieczeń. Działania w tym zakresie zaczynamy (należy zacząć od) oględzin obiektu i określenia możliwych zagrożeń. Kolejnym etapem jest wybór i podjęcie działań w zakresie monitoringu oraz zabezpieczenia technicznego obiektu. Ostatnim krokiem jest zwalczanie szkodników, w przypadku ich pojawienia się na danym obiekcie oraz ocena skuteczności tych działań.