REGULACJE PRAWNE

W zgodzie z prawem

Nasze usługi świadczymy spełniając wszystkie wymogi dotyczące żywności, czyli HACCP, (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), GHP (Dobra Praktyka Higieniczna), GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) oraz normy ISO. Sporządzamy raporty z wykonywanych usług oraz prowadzimy pełną dokumentację z kierowanych działań.

Każdorazowo przed podjęciem działań przeprowadzamy audyt zagrożeń, kończąc nasze działania raportem z wynikami oceny zabezpieczeń przed szkodnikami. Współpracujemy z biurami stacji sanitarno epidemiologicznych, osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe, działem technicznym oraz innymi instytucjami i podmiotami odpowiedzialnymi za prawidłowe utrzymanie obiektów, terenów zielonych, sieci wodociągowych.